Odniesienie do płci

Na niektórych naszych stronach celowo zwracamy się do naszych klientów bez użycia pozdrowień i zaimków związanych z płcią.
Na tych stronach używamy formy żeńskiej (rodzajnik żeński).

Robimy to, ponieważ niektórzy z naszych klientów mają już trudności z językiem niemieckim (np. analfabeci funkcjonalni, obcy język ojczysty itp.) Chcemy uniknąć utrudniania im znalezienia ważnych informacji na naszej stronie.

Prosimy o wyrozumiałość, że w tym zakresie odbiegamy od przyjętej konwencji używania języka.

alerno GmbH hat 4,35 von 5 Sternen 122 Bewertungen auf ProvenExpert.com